På väg

On stage is up to 100 children and young people from different parts of the world who, together with the Gothenburg Symphony Orchestra, present something never before seen … A sequel to On Foot.
GSO has listened to songs and stories from children and teenagers who live in the city. The best GSO can offer is mixed with the best they can offer and together they have created a show that shows this.

Katarina Andreasson conductor

Scenen intas av upp emot 100 barn och unga från olika delar av världen som tillsammans med Göteborgs Symfoniker presenterar något aldrig tidigare skådat… En efterföljare av Till Fots.
Göteborgs Symfoniker har lyssnat på sånger och berättelser från barn och nästan vuxna som bor i staden. Det bästa GSO kan erbjuda blandas med det bästa de kan erbjuda och tillsammans har man skapat en föreställning som visar detta.

På väg from Göteborgs Symfoniker on Vimeo.

Stötta gärna GSOplay – klassisk musik tillgänglig för alla via GSOplay.

OPUS list 2018

Opuslistan för 2018 är här! 20 musiker, tonsättare, organisationer eller team som alla gjort skillnad under det gångna musikåret. Som vunnit, förnyat, förbättrat eller helt enkelt bara varit sanslöst bra. Är din favorit med?The opus list for 2018 is here! 20 musicians, composers, organizations or teams all made a difference during the past year of music. Who won, renewed, improved or simply just been senseless good. Is your favorite among them?

#20

Foto Ulla-Carin Ekblom
Katarina Andreasson
dirigent & violinist

Konsertmästare för Svenska Kammarorkestern, professor vid Örebro universitet, konstnärlig ledare för kammarmusikfestivalen i Nora, uppskattad dirigent runtom i Orkestersverige. Katarina Andreasson har visserligen bara fyra strängar på sin fiol, men de blir betydligt fler om man räknar in alla andra sammanhang som hon också kontinuerligt verkar i. Inte minst engagemanget för ungdomars musikutövande förtjänar en stor eloge. En utmärkt förebild som förtjänar en plats på Opuslistan vilket år som helst!

Concertmaster of the Swedish Chamber Orchestra, professor at Örebro University, artistic director of the chamber music festival in Nora, appreciated conductor around the Orchestra Sweden. Katarina Andreasson admittedly has only four strings on her violin, but they become considerably more if you count on all the other contexts that she also continuously works in. Not least, the commitment to young people’s music practice deserves a great praise. An excellent model that deserves a place on the Opus list any year!

OPUSLISTAN 2018